REKRUTACJA

Poszukujemy osób chętnych do pracy w charakterze opiekunów i opiekunek dla starszych osób na terenie Niemiec.

Oferujemy:
- legalne formy zatrudnienia;
- pakiet ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
- dojazd na miejsce pracy;
- zakwaterowanie i wyżywienie podczas pracy w Niemczech;
- atrakcyjne warunki współpracy i wynagrodzenia;

W przypadku zainteresowania się współpracą z nami, prosimy o przesłanie swojej aplikacji ze zdjęciem na adres:
rekrutacja@goldenerherbst.pl

Proszę w cv umieścić następujące informacje:
1. Dane dotyczące pracownika delegowanego:
1.1 Imię i nazwisko pracownika
1.2 Numery identyfikacyjne (PESEL, NIP)
a w razie ich braku należy podać serię i numer paszportu
1.3 Obywatelstwo
1.4 Delegowany pracownik bezpośrednio przed wysłaniem:
- podlegał ubezpieczeniom społecznym w KRUS w okresie: ……………………….
(jeżeli tak, do wniosku dołączyć stosowne zaświadczenie o okresie ubezpieczenia)
- podlegam ubezpieczeniu w ZUS od …………………………
- był zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez: (imię, nazwisko, PESEL, NIP osoby zgłaszającej)
- pobierał świadczenie emerytalne/rentowe z ZUS, KRUS lub uposażenie wypłacane członkom służb mundurowych
1.5 Oraz opis umiejętności, osiągnięć zawodowych.
Poziom umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.
Czy masz prawo jazdy i.t.p.

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższego oświadczenia:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”